خط خطی!

در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند...

شهریور 94
1 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
16 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
16 پست
تیر 91
30 پست
خرداد 91
35 پست
اسفند 90
27 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
15 پست
عکس
26 پست
شعر
14 پست
عید
5 پست
بهاریه
4 پست
خوزستان
1 پست
کشتی
1 پست
والیبال
19 پست
شهرآورد!
3 پست
حافظ
3 پست
فیلم
2 پست
مولوی
1 پست
خط_خطی
14 پست
المپیک
1 پست
داستان
20 پست
پرسپولیس
8 پست
منچستر
3 پست
سعدی
1 پست
سهراب
2 پست
تولد
2 پست
رئال
1 پست
شب_یلدا
1 پست
مقدمه
1 پست
Persian Boy
نماد عشق و صلحه نماد بی ریایی واسه وطن میمیره جوون اریایی
نوشته های زی زی گولو
چیزی درباره من وجود نداره. اینجا یه مخفیگاهه که دور از چشم هر آشنایی توش می‌نویسم. همین، همین و همین