مغزم یاری نمیده عنوان بسازم!!!

خدایا، حماقت هام رو ببخش...

کاش می تونستم الآن یه دل سیر گریه کنم 

 

پ.ن: دیروز واقعاً روز بدی بود برام. اعصابم از دست خودم و یه سری آدما خیلی خیلی خورده

/ 1 نظر / 21 بازدید
عسل

مگه چی شده بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[سوال]