هنوز صداتو می شنوم

لِکَیلا تَأسوا عَلی ما فاتَکُم و لا تَفرَحوا بِما ءاتاکُم...

همیشه وقتی گیر کردم سر یه قضیه ای، حرفاتو از یه جایی به گوشم رسوندی!

خواستم بگم که شنیدم؛ اما نمی تونم انکار کنم که هنوز ته دلم قرص و محکم نیس... خودت خوب می دونی چرا!

یه خبر دلم میخواد بشنوم، یه خبر خوب، خیلی خوب...!

/ 27 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عسل

اعصابم خرد شد بیا دیگه............[گریه][گریه].............منم بلدم ناز کنم نیاما!!!!!!!!!!!![مغرور]

علی

وبلاگ قشنگی داری خوشمان آمد اما حرفای عجیب توی نظرات هست[من نبودم][من نبودم][من نبودم]

عسل

علی این وبش فقط به همین درد میخوره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![خنده]

عسل

چرا اینجوری مینگری مگه دروغ میگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[نیشخند]

عسل

اخه مهدی واسه چی وسط حرف 2تا بزرگ تر میپری مگه کسی از تو نظر خواست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟..........[خنده][خنده]

عسل

فک کنم بهش بر خورد جواب نظرارو نمیده!!!!!!!!!!!!![ناراحت][ناراحت]

پسر اریایی

حلیم مامان بزرگم بود کلی برات دعا کردم حلیم هم زدم و شمع روشن کردم برا دوستان

عسل

ممنون که یادمون بودی مهدی جان........[گل][گل][گل]