سخت نگیر

چه به دیگران تکیه کنی و هر وقت دل شون خواست پشتتو خالی کنن

چه دست سر زانوی خودت بذاری

زندگی سخت میگذره

بعد هی میگن سخت نگیر!...

/ 4 نظر / 23 بازدید
پسر اریایی

خیلی سخت میگذره به شدت درکت میکنم

پسر اریایی

این شهر شما چرا اینطوری همش دونفره هر جا میری ادم به هوس میندازه[گریه][نیشخند]

پسر اریایی

جدی خیلی بده وقت بیکاری رفتم پارک ملت حالم بدتر شد

پسر اریایی

دعای ندبه که زنونه مردونست جدا میشی[نیشخند]