یا غافر الذنب، یا قابل التوب

الّلهم اغْفِر لیَ الذّنوبَ الّتی تَهتِکُ العِصَم

الّلهم اغْفِر لیَ الذّنوبَ الّتی تُنزِلُ النِّقَم

الّلهم اغْفِر لیَ الذّنوبَ الّتی تُغَیِّرُ النِّعَم

الّلهم اغْفِر لیَ الذّنوبَ الّتی تَحبِسُ الدّعآء

الّلهم اغْفِر لیَ الذّنوبَ الّتی تُنزِلُ البَلآء

الّلهم اغْفِر لیٖ کُلَّ ذَنبٍ اَذنَبتُه، و کُلَّ خَطیئَةٍ اَخطَاْتُها...

/ 14 نظر / 38 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پسر اریایی

جای رشته بخور و بخواب خالیه. اگه بود خیلی حال میداد

پسر اریایی

بله شاعر میفرماید زندگی ای زندگی خسته ام گوشه ی زندون غم نشسته ام[نیشخند]

پسر اریایی

دقیق نمیدونم خواهر هایده بود یا خواهر مهستی

پسر اریایی

یه حرکتی کن حوصلم سر رفت اعصابم خورد شد[خمیازه]