/ 3 نظر / 35 بازدید
پسر اریایی

چه خبرا؟؟؟

پسر اریایی

حال کردی نامه زدیم اتوبوس های تجریش رو دو کابین کردیم. تشکر هم که بلد نیستین خخخخ

پسر اریایی

دوکابین ندیدی؟؟؟؟ بی ارتی شد دیگه