=((

خسته م خدا...

وقتی تو برا حرفام یه گوشِت رو در می کنی یکی دیگه رو دروازه...

وقتی تو منو پس می زنی...

به کی پناه ببرم؟!

/ 3 نظر / 21 بازدید
حریم جزیره عشق islandlo7e

ترک کردن ِ آدمها هم آدابی دارد ! اگر آداب ِ ماندن نمیدانید لااقل درست ترکشان کنید تا تَرَک برندارند

عسل

عزیزم هیچوقت این حرف و نزن خدا هیچوقت کسی رو تنها نمیذاره خانومی..........امید داشته باش[گل][گل]