این تایپ لعنتی

دستم خیلی درد می کنه ناراحت

/ 3 نظر / 23 بازدید
پسر اریایی

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[نگران]

پسر اریایی

اهان . عیب نداره دست میخوای چی کار سرت سلامت[نیشخند]

پسر اریایی

تا پنجم ششم تهرانم بعد میرم اراک. شاید نتونستم بیام عیدت پس و پیش مبارک[نیشخند]