نشد که نشد!

داشتم ادامه قصه م رو می نوشتم، کلی هم نوشتم، نت قطع شد! همه ش پرید!خنثی

دیگه توانش نیست! فردا ایشالا!خنثی

/ 4 نظر / 4 بازدید
غريبه

[نگران][گریه]

آناميس

چه عجب وبت باز شد :/ عزيزم ازين ضدحالا انقدر خوردم كه ديگه عكس العمل خاصى بهش ندارم ! كاميرو خاموش ميكنم ميرم به كارام ميرسم :))

آناميس

چه عجب وبت باز شد :/ عزيزم ازين ضدحالا انقدر خوردم كه ديگه عكس العمل خاصى بهش ندارم ! كاميرو خاموش ميكنم ميرم به كارام ميرسم :))