از عشق هم خبری نیست

نه از مرگ می ترسم

نه از تاریکی

نه از تنهایی.

از باران می ترسم

و دلی که پرده پوشی نمی داند.


نام ها و سایه ها/ محمد رحیم اخوت

/ 10 نظر / 5 بازدید
شیشه

عجیبه خیلی عجیبه دارم بهش فکر می کنم

شکوفه گیلاس

سلوم بله؟؟؟؟ با مایی؟؟ نه مطلب خاصی نیس[نیشخند]

شکوفه گیلاس

[قلب]

شکوفه گیلاس

[گل]

شکوفه گیلاس

[لبخند][قلب]

شکوفه گیلاس

جالبه خو........

غريبه

اون دو تا هم ترس ندارن :)

مجتبيfc-psp

نه از تاريكي ميترسي نه از مرگ؟؟؟خب معلومه از سوسك ميترسي[نیشخند]