گریه

خوبه آدم وقتی گریه ش می گیره، بغضو تو گلوش نگه نداره...

الآن شدیداً دلم میخواد گریه کنم، نمی دونم چرا! انقدر این چند روز اتفاقای ناخوشایند افتاده و اتفاقات بد گذشته رو هم یادم آورده و فشار روحی روم بوده و تحمل کردم که حالا به این روز افتادم. ولی دقیقاً نمی دونم چیه که الآن میخواد اشکمو درآره، همه شون، یا هیچ کدوم، یا چی؟!...

/ 4 نظر / 21 بازدید
پسر اریایی

من تو خدمت میرم مهدیه یا شب ملافه میکشم رو صورتم یواشکی گریه می کنم[ناراحت]