اعصاب تعطیییییییییییییییییییییییل

گند بگیره زندگی هر کیو که گند می زنه به اعصاب من عصبانی

/ 6 نظر / 24 بازدید
پسر اریایی

میگم چرا زندگیم رو گند گرفته[نیشخند]

پسر اریایی

حقیقت تلخه مثل ته خیار[نیشخند]

پسر اریایی

بگو خواهش میکنم این چه حرفیه تو جز خوبی چیزی نداری[پلک]

پسر اریایی

خوشحالم که فهمیدی[نیشخند]

پسر اریایی

من عمرا بفهمم . کلی حرف دارم میترسم بزنم ناراحت بشی

پسر اریایی

مگه تا حالا توهینی کردم؟؟ دلم از دست همشهریات خونه