الحَمدُلله الّذی لَیس لِقضائهِ دافع...

هیچ وقت یادم نمیره اولین سالی رو که دعای عرفه رو کامل خوندم، زیر آسمونت... و چقدر هوامو داشتی اون روزا!...

بیا یاد گذشته ها کنیم امسال، موافقی خدا؟!

/ 5 نظر / 20 بازدید
پسر اریایی

من از طرف خدا وکیل: بلههههه[چشمک]

پسر اریایی

خدا دلیل نداره یاد قبلنا کنه اون هم توحاله هم اینده هم گذشته[گل]

پسر اریایی

وکالت رو بیخیال. فیلم عقد زیاد دیده بودم[نیشخند] اون ثالها یا اون سالها؟[شوخی]

پسر اریایی

بیا کله سحری برات کله پاچه وحلیم گرفتم. کجایی[نیشخند]