سلام

دارم میرم مسافرت... نه که وقتی هستم تند تند پست میذارم و کرور کرور نظر جواب میدم!!! خواستم بگم نیستم دو هفته!

راستی اون یه نفر دیگه که گفته بودم تا حدودی مشکلش حل شد، البته تا حدود اندکی! کماکان نیازمند دعاهای سبزتان هستیم لبخند

/ 0 نظر / 18 بازدید