منو به حال من رها نکن...

میخوام امشب رو به امید تو به صبح برسونم

منتظر یه نشونه م

/ 3 نظر / 18 بازدید
پسر اریایی

من اول صبح امدم نشونه بدم چهارراه دوم رو بپیچ دست چپ[نیشخند]

پسر اریایی

فک کنم برا اول صبح ناراحتی میخوای شب بیام بگم: چهارراه دوم رو بپیچ دست چپ[نیشخند]

ایکسا

اینم یه نشونه[شکست] حالا برو بخواب[قهقهه] +هیچ نشونه یی باقی نمونده عزیز همه نشونه ها رو نشون زدن واسه خودشون ملت..[ناراحت]