سال های دور از خانه!

آدم یه وقتا دوس داره بی خبر بذاره بره یه مدتی، ببینه کسی سراغشو می گیره یا نه!!!

پی نوشت بی ربط : به هیچ کارم نمی رسم تازگیا...

/ 7 نظر / 21 بازدید
پسر اریایی

سرت شلوغه یه هیچ کاری نمی رسی. به قول شاعر ابرو میندازی بالا بالا میدونم سرت شلوغه والا[نیشخند]

غریبه

سلام ستاره ی سهیل[نیشخند]

غریبه

من به تو میگم :-" اینورمم ببوس ( آیکون قراردادن اون یکی لپ مقابل صورت زن حسنعلی جعفر ) [پلک]

پسر اریایی

ادم کاری رو که دوس داشته باشه میتونه انجام بده

غریبه

دراز کردن دست جلوی صورتت ( اینم ببوس)[خجالت]

پسر اریایی

به قول اکبر عبدی انگیزه رو اولم پرسیدن نمیدونم اون مرده شوره گفت سوال بعدی رو بپرس[نیشخند]

غریبه

بوووووووووم ( ترکیدن بمب دستی که انداخته بودم زیر پات)[خجالت]