بازم کلی دعا کردم واسه یه اتفاق خوب، ولی روز عیدی قشنگ حالم گرفته شد... ناراحت

خدایا، حکمت این حالگیریا چیه واقعاً؟! این که یه نفر کلی زحمتش به باد بره چه حکمتی داره آخه؟! ناراحت یه ذره هوای من رو نه، هوای اون بنده های خوبت رو داشته باش خب، چی میشه؟!...

/ 4 نظر / 27 بازدید
پسر اریایی

بدونی که دیگه حکمت نیست

پسر اریایی

ندونسته قبول کنی حرفه

پسر اریایی

ببخشید کم سر میزنم. دلم برات تنگ شده بود یکم زیاد

پسر اریایی

شکر تو چه میکنی؟؟؟؟