اضغاث اهلام

دیشب کابوس می دیدم در حد تیم ملی!
خواب می دیدم گربه میخواد جوجه ای که تو دست منه رو بگیره ببره!!! جوجه هه هم چه جیغ و دادی (!) که راه ننداخته بود!...

دیگه آدم پریشون فکر، کابوساشم این شکلی میشن دیگه!!! خنثی

/ 5 نظر / 20 بازدید
مهدخت

دلــــم پـر اســـت! پــــر! آنقدر که گاهي اضافه اش از چشمانم ميچکــــد لبخند من از صبر است اما درونم غوغاست

پریسا

[نگران] جوجه رو گرفتُ برد آخرش؟

مهدخت

بدتر از رفتن گندیست که انسان ها به "باور "یکدیگر می زنند ...

پسر اریایی

گوشت کوبیده نخورده بودی؟؟؟؟ لا مصب میبرت فضا[نیشخند]