# شعر

سعدی نامه

خوشتر از دوران عشق ایام نیست                               بامداد عاشقان را شام نیست مطربان رفتند و صوفی در سماع                             عشق را آغاز ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 20 بازدید